Pradžia 1 PIRMOJI MEDICINOS PAGALBA SEMINARAS

Seminaras organizuojamas laikantis LR sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo Nr. V-1341, 2020 m. gegužės 29 d. reikalavimų.

Gydytojams odontologams bei burnos priežiūros specialistams Birželio 27 d.